Ви є тут

Бази даних

Організація баз даних та знань


Організація баз даних та знань : метод. вказівки / Б. В. Клим, В. В. Бандура, Т. О. Ваврик [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 105 с.

Окремі задачі методичних вказівок можуть бути використаними для виконання домашніх, лабораторних або контрольних робіт студентами всіх спеціальностей.

Збірник задач з MICROSOFT EXCEL.


Кукурудз, С. Ф. Збірник задач з MICROSOFT EXCEL. : навч. посіб. / С. Ф. Кукурудз, Т. О. Ваврик, І. Р. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 182 с.

Цей посібник призначений для користувача, який знайомий з програмою Microsoft Excel і хоче набути практичних навичок з ров’язку економічних задач в середовищі Microsoft Excel. Посібник складається з семи завдань для виконання лабораторних робіт, виконання яких дозволить набути практичних навичок при розв’язку задач. В кінці кожного розділу приведений приклад виконання розрахунку в середовищі Microsoft Excel.

Організація баз даних та знань


Юрчишин, В. М. Організація баз даних та знань : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 123 с.

У конспекті викладені основні концепції побудови бази даних (БД) та рекомендації щодо їх використання в умовах виробництва. Матеріал конспекта складається з восьми розділів, об’єм яких пропорціональний часові на виклад матеріалу під час лекційних занять.

Microsoft Excel


Кукурудз, С. Ф. Microsoft Excel : навч. посіб. / С. Ф. Кукурудз, І. Р. Михайлюк, Г. Я. Процюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 101 с.

Цей посібник призначений для користувача, який не знайомий з програмою Microsoft Excel. В ньому доступно викладені основні етапи створення електронних таблиць, використання формул та функцій, редагування робочих аркушів, форматування даних, побудови діаграм. В додатку приведений набір задач для самостійної роботи.

Конспект лекцій з дисципліни "Формування баз даних"


Конспект лекцій з дисципліни "Формування баз даних" / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим, В. Б. Кропивницька [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 62 с.

У конспекті лекцій викладені принципи та прийоми роботи з системою управління базами даних Microsoft Access. Він призначений для самостійної підготовки студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" з дисципліни "Формування баз даних".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved