Ви є тут

Організація баз даних

Юрчишин, В. М. Організація баз даних : навч. посіб. / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 112 с.

Навчальний посібник містить короткий опис програмних засобів для роботи з базами, варіанти комплексних завдань, зокрема з нафтогазової тематики, та приклад виконання одного варіанту. Призначений для отримання практичних навичок та засвоєння прийомів побудови і ведення баз даних під час виконання практичних, лабораторних, домашніх або курсових робіт і самостійної підготовки студентів усіх спеціальностей.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved