Ви є тут

Електроніка

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 3 / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

У лабораторному практикумі коротко викладені основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу "Елементи та пристрої цифрової техніки" курсу "Електроніка", контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Електроніка


Боднар, Р. Т. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 1 / Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

У лабораторному практикумі коротко викладені основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу "Елементи та пристрої аналогової техніки" курсу "Електроніка", контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : методичні вказівки / В. С. Костишин, О. В. Соломчак, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

У вказівках приводяться питання з основних розділів курсу, короткі рекомендації з вивчення окремих тем, список рекомендованої літератури та контрольні завдання.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : метод. вказівки з лабораторного практикуму та самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 64 с.

Викладено загальні питання по виконанню лабораторних робіт та обробці результатів експерименту і оформлення звіту з лабораторної роботи, наведений перелік лабораторних занять, контрольні питання та навчальні картки для самостійної роботи над матеріалом курсу. Наведено перелік рекомендованих джерел.

Основи електроніки


Основи електроніки : лабораторний практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм курсів „Електроніка і мікросхемотехніка”, “Основи електротехніки і електроніки”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” та призначені для використання при підготовці і виконанні лабораторних робіт студентами неелектротехнічних спеціальностей.

Електроніка і мікросхемотехніка


Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. В. Циганчук, І. М. Храпач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт складені відповідно до програми дисципліни „Електроніка і мікросхемотехніка” та призначені для використання при виконанні самостійної роботи. Наведені варіанти завдання до контрольних робіт та приклади виконання даних завдань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved