Ви є тут

Електроніка

Електронні компоненти систем управління


Ровінський, В. А. Електронні компоненти систем управління : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 118 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Електронні компоненти систем управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Основи цифрової техніки


Ровінський, В. А. Основи цифрової техніки : метод. вказівки / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Наведено методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Основи цифрової техніки”. Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання.

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

Наведено методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання.

Основи електроніки


Ващишак, С. П. Основи електроніки : курсове проектування / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 19 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему виконання, оцінювання та захисту курсової роботи.

Електроніка. Курсова робота


Біліщук, В. Б. Електроніка. Курсова робота : метод. вказівки / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Електроніка". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи, зразки оформлення окремих розділів курсової роботи.

Комп'ютерна електроніка


Ровінський, В. А. Комп'ютерна електроніка : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 102 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Комп’ютерна електроніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved