Ви є тут

Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. В. Циганчук, І. М. Храпач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт складені відповідно до програми дисципліни „Електроніка і мікросхемотехніка” та призначені для використання при виконанні самостійної роботи. Наведені варіанти завдання до контрольних робіт та приклади виконання даних завдань.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved