Ви є тут

Електроніка

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : лабораторний практикум / К. В. Коломойцев, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 94 c.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Електричні машини». Містить вказівки для виконання лабораторних робіт, методики розрахунків і обробки результатів лабораторних досліджень з використанням ЕОМ.

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Електроніка". Розроблений відповідно до робочої програми "Електроніка".

Комп'ютерна електроніка


Ровінський, В. А. Комп'ютерна електроніка : лабораторний практикум / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерна електроніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : лабораторний практикум / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 166 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Технологічні основи мікроелектроніки


Костів, Б. В. Технологічні основи мікроелектроніки : лабораторний практикум / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Лабораторний практикум містить методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Технологічні основи мікроелектроніки». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved