Ви є тут

Перехідні процеси в електричних системах

Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : методичні вказівки / В. С. Костишин, О. В. Соломчак, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

У вказівках приводяться питання з основних розділів курсу, короткі рекомендації з вивчення окремих тем, список рекомендованої літератури та контрольні завдання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved