Ви є тут

Основи електроніки

Основи електроніки : лабораторний практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм курсів „Електроніка і мікросхемотехніка”, “Основи електротехніки і електроніки”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” та призначені для використання при підготовці і виконанні лабораторних робіт студентами неелектротехнічних спеціальностей.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved