Ви є тут

Електричні машини

Коломойцев, К. В. Електричні машини : метод. вказівки з лабораторного практикуму та самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 64 с.

Викладено загальні питання по виконанню лабораторних робіт та обробці результатів експерименту і оформлення звіту з лабораторної роботи, наведений перелік лабораторних занять, контрольні питання та навчальні картки для самостійної роботи над матеріалом курсу. Наведено перелік рекомендованих джерел.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved