Ви є тут

Управління економікою

Методичні вказівки до написання дипломних робіт


Методичні вказівки до написання дипломних робіт : методичні вказівки / І. П. Кінаш, С. В. Максим'юк, Н. А. Даляк, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 66 с.

Містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Стратегічне управління локальним розвитком


Стратегічне управління локальним розвитком : метод. вказівки / В. П. Петренко, Г. В. Васильченко, О. Ю. Кушлик, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 105 с.

Методичні вказівки містять структуру модулів дисципліни, зміст та плани практичних занять, перелік рекомендованих джерел, сприяють поглибленню знань та набуття практичних навичок стратегічного управління економічним і соціальним розвитком територіальних громад.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved