Ви є тут

Теорія сигналів

Теорія електричних сигналів і кіл


Кепещук, Т. В. Теорія електричних сигналів і кіл : конспект лекцій / Т. В. Кепещук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Конспект лекцій призначено для підготовки та проведення лекційних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Широкосмугові системи зв'язку


Паньків, Ю. В. Широкосмугові системи зв'язку : лаб. практикум / Ю. В. Паньків, В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Широсмугові системи зв’язку”.

Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних


Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних : лаб. практикум / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

У лабораторному практикумі містяться завдання та теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних».

Теорія інформації


Шавранський, М. В. Теорія інформації : метод. вказівки / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія інформації».

Системи передавання даних


Николайчук, М. Я. Системи передавання даних : лабораторний практикум / М. Я. Николайчук, Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 141 с.

Лабораторний практикум містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання даних» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Системи передавання даних


Николайчук, М. Я. Системи передавання даних : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 146 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни "Системи передавання даних".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved