Ви є тут

Теорія електричних сигналів і кіл

Кепещук, Т. В. Теорія електричних сигналів і кіл : конспект лекцій / Т. В. Кепещук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Конспект лекцій призначено для підготовки та проведення лекційних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved