Ви є тут

Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних

Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних : лаб. практикум / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

У лабораторному практикумі містяться завдання та теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved