Ви є тут

Теорія інформації

Шавранський, М. В. Теорія інформації : метод. вказівки / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія інформації».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved