Ви є тут

Теорія сигналів

Системи передавання даних


Николайчук, М. Я. Системи передавання даних / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 30 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу „Системи передавання даних” для спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики” і призначені для виконання курсового проекту студентів всіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved