Ви є тут

Широкосмугові системи зв'язку

Паньків, Ю. В. Широкосмугові системи зв'язку : лаб. практикум / Ю. В. Паньків, В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Широсмугові системи зв’язку”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved