Ви є тут

Системи передавання даних

Николайчук, М. Я. Системи передавання даних : лабораторний практикум / М. Я. Николайчук, Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 141 с.

Лабораторний практикум містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання даних» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved