Ви є тут

Автомобілі

Відновлення деталей автомобілів


Тараєвський, С. Й. Відновлення деталей автомобілів : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 242 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Відновлення деталей автомобілів”. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано основні технології відновлення деталей автомобілів. Висвітлені питання контролю якості відновлених деталей. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт”. Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти. Він також може бути корисний для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями відновлення та зміцнення деталей автомобілів.

Енергозаощадження в автотранспортних господарствах


Козак, Л. Ю. Енергозаощадження в автотранспортних господарствах : метод. вказівки для вивч. дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 17 с.

Методичні вказівки складені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Енергозаощадження в автотранспортних господарствах». Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.07010601 – магістр.

Основи надійності автотранспортних засобів


Козак, Ф. В. Основи надійності автотранспортних засобів : метод. вказівки для вивч. дисципліни / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 12 с.

Методичні вказівки складено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Основи надійності автотранспортних засобів». Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.07010601 – магістр.

Організація вантажних автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація вантажних автомобільних перевезень : метод. вказ. / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, Задача та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація вантажних автомобільних перевезень”.

Організація перевезень спеціальних вантажів


Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів : конспект лекцій / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів ”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Станції технічного обслуговування автомобілів


Дикун, Т. В. Станції технічного обслуговування автомобілів : методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів / Т. В. Дикун, І. І. Проданова, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять методику економічних розрахунків для дипломних проектів по станціях технічного обслуговування автомобілів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Виробничі системи на транспорті», «Організація, планування та управління виробництвом». Призначені для підготовки студентів спеціальності 7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство ”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved