Ви є тут

Автомобілі

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми “Технічна експлуатація автомобілів”. Наведені методичні рекомендації, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 27 “Транспорт”.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : метод. вказівки для самостійної роботи / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів». Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів».

Станції технічного обслуговування автомобілів


Дикун, Т. В. Станції технічного обслуговування автомобілів : метод. вказівки для викон. технол. частини диплом. проектів / Т. В. Дикун, І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Методичні вказівки містять методику технологічного розрахунку для дипломних проектів по станціях технічного обслуговування автомобілів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Виробничі системи на транспорті».

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Ф. В. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : навч. посіб. / Ф. В. Козак, Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни “Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування”. Розглянуто послідовність та методики процесу розробки нового устаткування, основні принципи проектування деталей та вузлів. Подано основні формули для розрахунку пристроїв та виконано приклади їх розрахунку.

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту: навч. посіб. / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 464 с.

У навчальному посібнику наведено основні технічні характеристики рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту для організації його роботи з експлуатації нафтових і газових свердловин. Розглянуто вимоги до технічної експлуатації технологічного транспорту і використані нові нормативно – технічні документи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved