Ви є тут

Автомобілі

Виробнича практика


Козак, Ф. В. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 11 с.

Програма та методичні рекомендації складено згідно з робочою програмою „Виробниса практика”. Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму виробничої практики.

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Криштопа, С. І. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 235 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу „Устаткування нафтогазового технологічного транспорту” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.07.2004 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Автотранспортні засоби. Курсове проектування


Автотранспортні засоби. Курсове проектування. : метод. вказівки / Долішній Б.В., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1994. - 69 с.

Дані методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 15.05 всіх форм навчання при виконанні курсового проекту. В них сформульовані мета проекту. уточнений об'єм і зміст графічної і розрахункової частин.

Електричне і електронне обладнання автотранспортних засобів


Чорноус, В. М. Електричне і електронне обладнання автотранспортних засобів : навч. посіб. / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 141 с.

Розглядаються пристрої, принципи дії, коротка теорія і характеристика електричного і електронного обладнання автотранспортних засобів. Значну увагу приділено електронним пристроям у системах електропостачання, запалювання, пуску та керування двигуном. Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Курсове та дипломне проектування. Вимоги до оформлення.


Прунько, І. Б. Курсове та дипломне проектування. Вимоги до оформлення. / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 85 с.

Приведені вимоги до оформлення курсового та дипломного проектів студентами спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Дані витяги з нормативних документів. Розроблені у відповідності з робочими програмами дисциплін, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Відповідають вимогам СТП02070855-03-99. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції


Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції : методичні вказівки / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції". Вказівки містять мету і завдання самостійної і індивідуальної роботи, зміст роботи та тематику індивідуальних завдань. Приводяться методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved