Ви є тут

Автомобілі

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції


Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції : методичні вказівки (тестові завдання) / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 63 с.

Подані тестові завдання з курсу "Автомобiльнi газонаповнювальні компресорні станції". Тестові завдання розділені за змістовними модулями та ступенем складності. Наведені відповіді та список рекомендованих джерел. Тестові завдання призначені для студентів спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” та перепідготовці кадрів в інституті післядипломної освіти.

Комп'ютерні системи автомобілів


Мельник, В. М. Комп'ютерні системи автомобілів : методичні вказівки / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 101 c.

Методичні вказівки містять теоретичні положення, індивідуальні завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни “Комп’ютерні системи автомобіля”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”(спеціалізація “Комп’ютерна діагностика транспортних машин”). Може бути використаним студентами денної та заочної форм навчання.

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 77 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Основи комп’ютерної діагностики автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Лабораторний практикум містить до кожної лабораторної роботи задачі, теоретичні положення, порядок виконання та методики обробки результатів експериментів. Призначений для підготовки студентів спеціальності 7.090258 - “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Основи технічної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи технічної діагностики автомобілів : лаборатор. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 83 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Основи технічної діагностики автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Лабораторний практикум містить до кожної лабораторної роботи задачі, теоретичні положення, порядок виконання та методики обробки результатів експериментів. Лабораторний практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – „Автомобільний транспорт”.

Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання


Криштопа, С. І. Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання : Лабораторний практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 107 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерні системи двигунів внутрішнього згорання” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”, затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Лабораторний практикум призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 80 с

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерна діагностика автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved