Ви є тут

Автомобілі

Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції"


Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" / Михалків В.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. - 98 с.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної форми навчання.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : метод. вказівки / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, програма дисципліни та контрольні питання. До кожної теми наведені задачі для практичних робіт. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт».

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 235 с.

Посібник містить будову, технологію, технічні характеристики та обслуговування устаткування нафтогазового технологічного транспорту. Представлено установки підіймальні, насосні, трубоукладальні, цементувальні, компресорні та ін. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану підготовки фахівців.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Козак, Ф. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму та контрольні завдання з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Переддипломна практика


Козак, Ф. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 8 с.

Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму переддипломної практики, мету і завдання практики, організацію проходження практики, індивідуальне завдання, підведення підсумків практики, вимоги до оформленням практики, контроль за проведенням практики. Призначені для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090258 – спеціаліст .

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : для спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи складено згідно з робочим планом підготовки спеціаліста, магістра за фахом „Автомобілі та автомобільне господарство". Приведені зміст пояснювальної записки і графічної частини, методику розробки кожного розділу дипломного проекту. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство" освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 - спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved