Ви є тут

Автомобілі

Організація дорожнього руху


Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Т. В. Дикун, І. М. Микитій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни, методичні вказівки по вивченню окремих тем, контрольні питання. Розробленні відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація дорожнього руху". Призначені для підготовки студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" .

Комп'ютерна діагностика автомобілів


Криштопа, С. І. Комп'ютерна діагностика автомобілів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Комп'ютерна діагностика автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.

Організація вантажних автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація вантажних автомобільних перевезень : метод. вказ. для виконання курсової роботи / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки містять вихідні дані, завдання та методичні вказівки для самостійного виконання курсової роботи з курсу "Організація вантажних автомобільних перевезень".

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : практикум / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 с.

Практикум призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при виконанні практичних робіт з дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Практикум рекомендований для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з галузі знань 27 "Транспорт".

Основи технічної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи технічної діагностики автомобілів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Основи технічної діагностики автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Організація дорожнього руху


Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Конспект лекцій розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Організація дорожнього руху». Призначено для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 27 “Транспорт”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved