Ви є тут

Теорія електричних сигналів і кіл

Романів, В. М. Теорія електричних сигналів і кіл : практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 52 с.

Практикум призначений для підготовки та проведення практичних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved