Ви є тут

Системи передавання даних

Бабчук, С. М. Системи передавання даних : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Системи передавання даних" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved