Ви є тут

Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних

Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних : навч. посіб. / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 78 с.

У навчальному посібнику містяться теоретичні положення з дисципліни "Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних". Розглянуто принципи роботи систем телекерування, методи передачі неперервних та дискретних повідомлень, види завад та їхні характеристики, характеристики каналів зв'язку. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved