Ви є тут

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів

Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : практикум / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (освітньо-кваліфікаційний рівень: 7.050304 - спеціаліст, 8.050304 - магістр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved