Ви є тут

Переходи трубопроводів

Тутко, Т. Ф. Переходи трубопроводів : практикум / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 136 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Переходи трубопроводів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Переходи трубопроводів”. Може бути використаний студентами денної та заочної і дистанційної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved