Ви є тут

Спорудження магістральних трубопроводів

Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : метод. вказівки / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Вказівки містять мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved