Ви є тут

Машини і механізми для спорудження трубопроводів

Шиян, Т. П. Машини і механізми для спорудження трубопроводів : лаб. практ. / Т. П. Шиян, Т. А. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 227 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машини і механізми для спорудження трубопроводів». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved