Ви є тут

Газопостачання

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : методичні вказівки / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 38 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Технологія спорудження трубопроводів». Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни.

Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів


Мартинюк, Т. А. Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів : навч. посіб. / Т. А. Мартинюк, О. Т. Чернова, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 268 с.

У навчальному посібнику приводиться технологія виконання комплексної механізації основних процесів спорудження та ремонту магістральних трубопроводів у різних умовах, формування парку машин для спорудження та ремонту трубопроводів. Наводиться характеристика машин для виконання цих робіт та допоміжних приспосіблень.

Транспортні роботи при будівництві трубопроводів


Шиян, Т. П. Транспортні роботи при будівництві трубопроводів : практикум / Т. П. Шиян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Транспортні роботи при будівництві трубопроводів». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Транспортні роботи при будівництві трубопроводів


Шиян, Т. П. Транспортні роботи при будівництві трубопроводів : конспект лекцій / Т. П. Шиян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 141 с.

Конспект лекцій складений згідно з навчальним планом та робочою програмою курсу «Транспортні роботи при будівництві трубопроводів» для студентів напряму підготовки «Гірництво - 0903» спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» згідно спеціалізаціям «Спорудження магістральних газонафтопроводів» і «Спорудження систем газонафтозабезпечення», «Обслуговування, ремонт та реконструкція систем газонафтозабезпечення», «Монтаж і зварювання надземних об’єктів».

Дипломне проектування. Стандарти оформлення та числові методи реалізації математичних моделей


Грудз, В. Я. Дипломне проектування. Стандарти оформлення та числові методи реалізації математичних моделей : метод. вказівки / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при написанні і оформленні дипломного проекту студентами денної форми навчання і слухачами інституту післядипломної освіти.

Програма переддипломної практики


Шиян, Т. П. Програма переддипломної практики : методичні рекомендації / Т. П. Шиян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 62 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціалізацій: “Спорудження магістральних газонафтопроводів”, “Спорудження систем газонафтозабезпечення”, “Обслуговування, ремонт та реконструкція систем газонафтопостачання”, “Монтажні зварювання наземних об’єктів” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” напрямку підготовки 0903 – Гірництво, що затверджені ректором ІФНТУНГ 6 липня 1999 року ПСc д.99р. Програма призначена для самостійної роботи при проходженні переддипломної практики студентами денної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved