Ви є тут

Комп'ютерне моделювання

Моделювання об'єктів нафтогазового комплексу


Іванюк, Н. І. Моделювання об'єктів нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу”.

Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ


Ширмовська, Н. Г. Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ : лаб. практикум / Н. Г. Ширмовська, С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 65 c.

Лабораторний практикум з дисципліни «Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить шість лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Чисельні методи і моделювання на ЕОМ


Горбійчук, М. І. Чисельні методи і моделювання на ЕОМ : лаб. практикум / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 82 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Чисельні методи і моделювання на ЕОМ». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : метод. вказівки / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Вказівки містять теоретичний матеріал, необхідний для виконання обчислень. Сформовано завдання, визначено мету курсової роботи та подано приклад виконання роботи.

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : лабораторний практикум / В. Б. Кропивницька, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 65 c.

Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дев’ять лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : конспект лекцій / В. Б. Кропивницька, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 135 c.

Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки «Комп'ютерна інженерія». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved