Ви є тут

Фізико-хімічна механіка матеріалів

Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 146 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Фізико-хімічна механіка матеріалів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved