Ви є тут

Фізико-хімічна механіка матеріалів

Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : методичні вказівки для самостійної роботи / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів зі спеціалізації «Технологія та устаткування зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved