Ви є тут

Електротехнологічні установки та пристрої

Гаврилюк, Р. Б. Електротехнологічні установки та пристрої : конспект лекцій / Р. Б. Гаврилюк, О. Г. Калічак. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 138 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, Подано необхідні матеріали для оформлення та захисту домашніх розрахункових робіт, наведено контрольні запитання, на підставі яких полегшується підготовка студентів до тестування з даного курсу лекцій. Викладені питання перетворення енергії в основних електротехнічних процесах, розглянуто схеми та дано опис найпоширеніших електротехнологічних установок, необхідні технічні параметри та режими їх роботи, продемонстровано вплив навантажень на систему електропостачання промислового підприємства. Задано контрольні запитання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved