Ви є тут

Металургія

Зварювальні джерела живлення


Зварювальні джерела живлення : лаб. практикум / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, І. Ф. Шнурок, П. М. Николин. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 74 с.

Лабораторний практикум містить вказівки для виконання лабораторних робіт пов'язані з дослідженням характеристик дуг постійного та змінного струму, дослідження характеристик зварювального поста та зварювальних трансформаторів.

Зносостійкі, фрикційні і антифрикційні матеріали


Тимошенко, В. А. Зносостійкі, фрикційні і антифрикційні матеріали : лабораторний практикум / В. А. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань


Цап, І. В. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань : контрольні завдання / І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 12 с.

Методичні вказівки і контрольні завдання складені згідно з програмою курсу “Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань” для студентів спеціальностей: 07.092.303 - Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, для напрямку “Машинобудування” і призначені для виконання контрольної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з металознавства та термічної обробки зварних з'єднань


Цап, І. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з металознавства та термічної обробки зварних з'єднань / І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 30 с. -

У курсі лабораторних робіт, що охоплюються цими методичними вказівками, розробленими для спеціальності «Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій», приведено основні відомості про структуру і властивості зварних швів сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів та методику проведення їх метаграфічних досліджень.

Лабораторний практикум з дисципліни "Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів та технологія конструкційних матеріалів"


Сухоребрий, В. М. Лабораторний практикум з дисципліни "Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів та технологія конструкційних матеріалів" / В. М. Сухоребрий, С. Й. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 71 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення конкретних технологічних питань, формування технологічного мислення студентів на проведення лабораторних і практичних робіт.

Ультразвуковая дефектоскопия


Выборнов, Б. И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б. И. Выборнов. - 2-е изд., пер. и дополн. - М. : Металлургия, 1985. - 256 с.

Рассмотрены дефекты, возникающие при получении металлических полуфабрикатов и изготовлении деталей машин, виды контроля и методы обнаружения дефектов. Изложены физические основы ультразвуковой дефектоскопии, контроля толщины изделий и покрыти. структуры и физико-механических свойств металлов. Рассмотрена особенности возбуждения и распространения ультразвука в изделиях, ограниченных плоскими и кривыми поверхностями. Приведены рекомендации по разработке методик контроля, сведения о новой отечественной и зарубежной аппаратуре и примеры применения УЗК для контроля изделий в металлургии и машиностроении.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved