Ви є тут

Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки

Козак, Л. Ю. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки = Thermodynamic calculations of gas tubine unit : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 30 с.

Методичні вказівки з виконання курсової роботи розроблено до робочої програми з дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки». Наведено необхідний теоретичний матеріал та загальні методи термодинамічного розрахунку газотурбінної установки закритого типу. Містить довідковий матеріал. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 «Нафтогазова справа» з англійською мовою навчання

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved