Ви є тут

Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки

Лісафін, В. П. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки : метод. вказівки / В. П. Лісафін, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 72 с.

Методичні вказівки відповідають програмі дисципліни “Газотурбінні установки” і призначені для студентів денної і заочної форм навчання, слухачів Інституту післядипломної освіти спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища" для аудиторної і самостійної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved