Ви є тут

Газотурбінні установки

Пилипів, Л. Д. Газотурбінні установки : лабораторний практикум / Л. Д. Пилипів, А. І. Ксенич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 69 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни “Газотурбінні установки”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з елементами науково-дослідної роботи студентів. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" при підготовці і виконанні лабораторних робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових проектів і робіт, у яких передбачається моделювання відповідних процесів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved