Ви є тут

Газотурбінні установки

Волинський, Д. А. Газотурбінні установки : метод. вказ. для самостійної роботи / Д. А. Волинський, В. П. Лісафін, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки - "Нафтогазова справа" та спеціальності "185 Нафтогазова інженерія та технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved