Ви є тут

Загальний курс транспорту

Долішній, Б. В. Загальний курс транспорту : лабораторний практикум / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Загальний курс транспорту». Зазначений лабораторний практикум містить мету і завдання, основні теоретичні положення та методу виконання лабораторних робіт, правила безпеки в лабораторії.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved