Ви є тут

Автомобільний транспорт

Автомобільні перевезення


Богатчук, І. М. Автомобільні перевезення : конспект лекцій / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 106 с.

Викладені загальні положення про автомобільні перевезення і послуги, структуру автомобільного транспорту країни та технологію організації перевезень вантажів і пасажирів. Розгянуто техніко-експлуатаційні та економічні показники роботи автомобільного транспорту на маршрутах. Наведені відомості про продуктивність і собівартісь автомобілних перевезень та вантажо-розвантажувальних пунктів, механізмів і машин. Розглянуто питання раціонального вибору транспортних засобів, організації та технології перевезення різноманітних вантажів і пасажирів, а також складання розкладу та графіків руху автомобілів на маршруті.

Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів


Богатчук, І. М. Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни “Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Безпека руху і дорожні умови


Богатчук, І. М. Безпека руху і дорожні умови : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Методичні вказівки містять матеріал з дисципліни "Безпека руху і дорожні умови". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Організація автомобільних та технологічних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних та технологічних перевезень : метод. вказівки, програми та контрольні завдання для самост. вивчення дисц. для студ. спец. "Автомобілі та автомоб. господарство" / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 38 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved