Ви є тут

Автомобільний транспорт

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломного проекту для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, І. В. Миронова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 73 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні економічної частини дипломного проекту.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : доповнення до курс. та дипл. проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Методичні вказівки містять доповнення до частини розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Виробничі системи на транспорті ”.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки містять основні принципи формування виробничо-технічної бази, форми розвитку і оновлення виробничо-технічної бази, сучасні форми організації виробництва по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, планування і прогнозування напрямків розвитку виробничої інфраструктури, методи зниження шкідливого впливу автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту на навколишнє середовище та методику проектування і реконструкцію підприємств.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Приведене доповнення до методичних вказівок з курсового проектування в частині розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту і контрольні запитання. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 – спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 42 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “Організація автомобільних перевезень ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт ”.

Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів


Богатчук, І. М. Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 59 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, завдання та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Призначені для підготовки спеціалістів за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved