Ви є тут

Транспортно-навігаційні ГІС

Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : конспект лекцій / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с. -

У конспекті лекцій висвітлено теоретичні аспекти функціонування транспортно-навігаційних геоінформаційних систем, а також наведено основні принципи геоінформаційного забезпеченні навігації наземного транспорту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved