Ви є тут

Транспортно-навігаційні ГІС

Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : лаб. практикум / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 63 c.

Лабораторний практикум призначений для вироблення у студентів практичних навичок для розв'язку прикладних задач, пов'язаних з маршрутизацією транспортних засобів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved