Ви є тут

Транспортно-навігаційні ГІС

Крив'юк, І. В. Транспортно-навігаційні ГІС : метод. вказівки / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved