Ви є тут

Теорія автоматиного керування

Семенцов, Г. Н. Теорія автоматиного керування : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Призначено для використання студентами у процесі виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved