Ви є тут

Теорія автоматичного управління

Горбійчук, М. І. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки для сам. роботи студ. Домашня розрахункова робота / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні домашньої розрахункової роботи з дисципліна "Теорія автоматичного управління" містять основні засади та рекомендації щодо імітаційного моделювання нелінійних систем автоматичного управління студентами спеціальностей "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія автоматичного управління". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved