Ви є тут

Автоматика

Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації


Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2016. - 278 с.

У навчальному посібнику розглянуті загальні засади організації сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем керування та детально проаналізований нижній рівень такої системи-автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП). На основі аналізу об'єктів нафтогазової галузі подана структура системи, розкриті функції, режими роботи та задачі , які вирішуються в АСК ТП. Приведена загальна характеристика апаратного та програмного забезпечення АСК ТП за напрямками SCADA-системи та DCS.

Автоматичне управління


Борин, В. С. Автоматичне управління : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 103 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Дані вказівки призначені для студентів з метою вивчення загальних принципів побудови і законів функціонування АСК. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : курсове проектування / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, Р. М. Лещій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Курсове проектування складено згідно з програмою курсу " Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначений для виконання курсової роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Спеціальні вимірювальні прилади і системи


Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 103 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 812 с.

Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу України є подальший розвиток нафтової і газової галузі промисловості. Істотне збільшення пошуково-розвідувального буріння на шельфі і суходолі, видобування нафти і газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, вимагає якісно нового рівня моніторингу технологічних процесів і обладнання.

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Чигур, Л. Я. Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : лабораторний практикум / Л. Я. Чигур, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved