Ви є тут

Лабораторний практикум з курсу "Основи теорії і розрахунку засобів механізації переміщення вантажів"

Борисевич, Б. Д. Лабораторний практикум з курсу "Основи теорії і розрахунку засобів механізації переміщення вантажів" / Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 174 с.

Лабораторний практикум призначений для виконання шести лабораторних робіт студентами напряму підготовки 0903 – Гірництво. В кожній лабораторній роботі приводиться її мета, необхідний об'єм теоретичного матеріалу і приклад виконання роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved